Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn cùng Carota

Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn đến từ việc “trị” những thói quen chưa tốt

Cụm từ “chữa lành đứa trẻ bên trong bạn” trong làm nhiều người hiểu lầm. Rằng, bạn phải thiền, phải tu, phải đi vào bên trong một cách huyền bí nào đó… Tuy nhiên, Carota cho rằng, bước đầu tiên để chữa lành là thay đổi những điều nhỏ nhặt Read more…